Biuro Geodezyjno - Inżynierskie "JawoR" mgr inż. Robert Jawor

Geodeta_Krynica Geodeta_Muszyna
Geodeta_Krynica Geodeta_Krynica Geodeta_Krynica
Geodeta_Krynica Geodeta_Muszyna


Witam na swojej stronie internetowej !

Swoją działalność prowadzę na terenie województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego , a w szczególności gmin MUSZYNA , KRYNICA - ZDRÓJ i ŁABOWA oferując Państwu usługi z zakresu geodezji i budownictwa. Ponadto przygotowuję dokumentację w formie map i wykazów do celów sądowych i prawnych, niezbędnych do wydania decyzji administracyjnych, sporządzenia aktów notarialnych i wpisów w Księgach Wieczystych.

Wykształcenie, doświadczenie i posiadany sprzęt pomiarowy jest gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług.
W pracy posługuję się najnowszymi rozwiązaniami techniczno - pomiarowymi, opartymi na technologii GPS (GNSS – GPS, Glonass, Galileo) . Dzięki nim jestem w stanie sprawnie i szybko wykonać pomiary nawet w miejscach trudno dostępnych i ciężkich warunkach atmosferycznych, zachowując jednocześnie bardzo wysoką dokładność.
Pozyskane wyniki pomiarów opracowywane są z wykorzystaniem wiodących na rynku Polskich systemów informatycznych, w tym oprogramowania firmy Geo-System Sp. z o.o. W ten sposób przygotowane spostrzeżenia przekazywane są zleceniodawcy w formie tradycyjnej, plików mapy numerycznej ( 2D lub 3D ) z możliwością wygenerowania numerycznego modelu terenu, profili morfologicznych, przekrojów podłużnych i poprzecznych tras itp.
Opracowane wyniki są implementowane przez wszystkie platformy używane do projektowania.


Hurtownie budowlane